Adatvédelmi tájékoztató – Interim Management Resourcing

A kezelés honlap, Adatvédelmi Tájékoztató

Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn — legkésőbb egy hónapon — belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. Továbbá az érintett jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság.

Account Options

Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes a kezelés honlap kezelés honlap tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítja.

Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben a megkeresésre az érintett nem válaszol, vagy a hozzájárulását megtagadja, a Társaság törli az adatot. A sütik használatáról a Társaság honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása esetén telepíti azok számítógépére.

Tartalomjegyzék

A sütikről adott tájékoztatás kiterjed arra is, hogy az érdeklődők, hol — melyik honlapon — nézhetnek utána részletesen az adott süti jellemzőinek és törlésük módjainak. A Társaság honlapján, a személyes adatkezelés szempontjából a munkatársak nevei, fényképei és a hírlevélre feliratkozók által megadott személyes adatok szerepelnek.

A honlapon lehetőség van közvetlen kérdés, vagy igény megjelölésére is, néhány személyes adat megadása után.

A honlapon keresztül lehetőség van az interim adatbázisba történő adatfeltöltésre is. A Társaság honlapján kezelt személyes adatok: a Társaság munkatársainak neve és fotója, a hírlevélre feliratkozók neve és e-mail címe, a munkatársaknak közvetlen kérdést, kérést megfogalmazók neve cégnevetelefonszáma, e-mail címe, és az üzenetbe esetleg belefoglalt személyes adata, az adatbázisba való bejelentkezésnél felhasználó név — ha az megegyezik az érintett nevével - jelszó.

#17 terápiás csővezeték. Ezért nagyon hatásos a kezelés, szem betegségek

A személyes adatok kezelésének célja: az ügyfelek irányában történő bizalomépítés, kapcsolatépítés a meglévő, illetve jövendő ügyfelekkel, folyamatos tájékoztatásuk, válaszadás a feltett kérdésre, kérés teljesítése, új ügyfélkapcsolat megteremtése, az adatbázisban szereplők elhelyezkedésének támogatása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés címzettjei: a Társaság interim kihelyezéssel, hírlevél készítéssel foglalkozó munkatársai, a Társaság IT szolgáltatói, honlap készítője. A személyes adatok kezelésének időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a hirdetett interim pozíció betöltési folyamatának befejezéséig.

1. Általános Információk

A Társaság tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van a Facebookon és a LinkedIn-en. Az oldalak látogatói a kezelés honlap ott közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra az egyes közösségi oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.

a kezelés honlap

Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén a Társaság előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését. A Társaság nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.

A Társaság továbbá nem felel semmilyen a közösségi oldalak működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért. A közösségi oldalakon a kezelés honlap személyes adatok: a Társaság munkatársainak a kezelés honlap és fotója.

a kezelés honlap

A közösségi oldalakon kezelt személyes adatok célja: az ügyfelek irányában történő bizalomépítés. Az adatkezelés címzettjei: a Társaság IT szolgáltatója, honlap készítője. A személyes adatok kezelésének időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

a kezelés honlap

A kezelt személyes adatok: a természetes személy vezeték és keresztneve, születési éve.