pontplaza.hu - Full Text Journal Articles by Author Loretta Kiss (Page 1)

Diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation, Navigációs menü

pontplaza.hu - Full Text Journal Articles by Author Loretta Kiss (Page 1)

Tartalomjegyzék Eredeti közlemények Pethes Ákos: Válogatott mûkorcsolyázók kinesztéziai paraméterei jobbak-e a hasonló életkorú kontroll csoportnál? Lelovics Zsuzsa: Cukorbeteg sportolók dietoterápiájának elmélete és gyakorlata Szabó György: got, gpt, ggt, mcv és cdt értékek változása doppingoló és nem doppingoló sportolók vérszérum mintáiban Fórum — hozzászólás Jákó Péter: Saját felelôség vagy korlátlan felelôtlenség?

diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation

Gyermek munkaélettani Szimpózium Nyomdai munka: Mackensen Kft. Sportorvosi Szemle s a l u t i l e c t o r e m Saluti lectorem! A tavalyi, jubileumi év után elkezdjük a Sportorvosi Szemle következô, remélhetôleg szintén 50 éves szakaszát.

pontplaza.hu - Full Text Journal Articles by Author Loretta Kiss (Page 1)

Számos telefonos, SMS-ben illetve e-mailben küldött valamint szóbeli elismerést kapott a Szerkesztôség a jubileumi számokért. Ez a visszajelzés nem meglepô módon fôleg az idôsebb kolléganôk és kollégák részérôl érkezett, akik aktív részesei, formálói voltak az elmúlt évtizedek sportorvosságának.

diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation

Felelôs szerkesztôként remélem, hogy a Gondolok diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation azokra is — nem csak magyar szerzô k tollából származókra! Ugyanakkor a fenti nehézségek korábbi megléte és késôbbi leküzdése adhat okot némi optimizmusra is.

  1. Diabetológia en A cukorbetegség fogalmának osztályozási kezelési irányelvei La Diabetología trata a pacientes con Diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional embarazadastanto en el área ambulatoria como hospitalizada.
  2. pontplaza.hu - Full Text Journal Articles by Author Zsolt Szelid (Page 1)

Jelenleg a mindennapi munkával kapcsolatos nehézségek mellett egyéb komoly problémákkal is meg kell küzdeni a sportorvos társadalomnak — többek között az utánpótlás hiánya, infrastruktúra színvonala bizonyos tekintetekben nem hogy nem tudja követni a fejlôdést, de az 5 — 10 évvel korábbi szintet sem éri el, az élsportolókat körülvevô jószándékú okoskodók valamint önreklámozó sarlatánok, negatív szenzációt keresô, alkalmanként kreáló bulvármédiumok, esetenként megalapozatlan, túlzott elvárások.

A nehézségek nem kímélik a Szemlét sem. A Társaság nehéz anyagi helyzete miatt fennáll a terhes nők cukorbetegségének kezelésének jellemzői veszély, hogy rákényszerülünk diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation összevont szám kiadására.

A Társaság vezetôségének erôfeszítései révén valószínûleg sikerül forrásokat biztosítani idén is 4 szám megjelentetésére, de ez jelenleg még nem biztos. Ugyanakkor kedvezô fejlemény, hogy mostanában valamivel több közlemény vár megjelenésre, ismét kopogtatnak munkáikkal a külföldi szerzôk.

Diabetológia en

Sportorvosi Szemle Megkerülhetetlen rigor gyulladás kezelése diabetes, hogy a lap alkalmanként miért jelenik meg komoly idôbeni csúszásokkal. Nem tagadva ebben a kérdésben bizonyos mértékig a magam felelôsségét sem, sajnos egyes, megígért idôpontokkal és a naptárral tisztában nem levô szerzôk kiszolgáltatottá tesznek valamint az elôbb említett probléma miatt igen fontos reklámozók is alkalmanként csak komoly késéssel biztosítják az anyagot.

Ezen lehetôségeimhez képest feltétlenül változtatni kívánok. Az idei tervekben szerepel, hogy kellô anyagi háttér megléte vagy szponzor felbukkanása esetén az elsô 30 év tartalomjegyzékét szupplementumként megjelentetjük.

Kérem a tagokat, hogy a hazai sportorvoslás színvonalának emelése érdekében tudásukat, tapasztalataikat osszák meg, tegyék mások számára is ismertté közlemény, tanulmány formájában vagy kommentálják a már megjelent írásokat, erôsítsék meg vagy vitatkozzanak a szerzôk megállapításaival, szóljanak hozzá a Fórumhoz.

A közgyûlés elején megemlékeztünk Csépe Imre és Juan Carlos Crespo körünkbôl távozó tagtársainkról majd Berkes István megtartotta elnöki beszámolóját, amit a közgyûlés egyhangúlag elfogadott. Ezt követôen hangzott el a A beszámolót a Felügyelô bizottság elfogadásra javasolta és a közgyûlés 1 tartózkodással el is fogadta. A Ennek oka az, hogy ben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól a korábbiaktól kisebb támogatás érkezett, a — évekre szerzôdés szerint biztosított 2.

Ta r ta l o m j e g y z é k

Ezek összesen kb. A pénztáros kiemelte és megköszönte a MOB stabil, kiszámítható támogatását. Ezt követôen került sor a Dalmady emlékülésre. Ennek elsô részében az MST díjait adták át.

diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation

Az olvasók a Sportorvosi Szemle Szerzôje Budavári Ágota. Az MST Emléklapját dr.

Varga Lehel és dr. Tállay András nyerték el. Papp Erzsébetnek, Csinády Emléklapot dr. Lénárt Ágotának ítélte a Jelölô Bizottság. A Társaság legmagasabb kitüntetését, a Dalmady Emlékérmet, dr.

diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation

Ékes Erzsébet nyerte el. Az ünnepséget Dr. Az elnöki beszámolót következô számunkban tervezzük közölni. Második helyezést ért el Dr. Porta1,2, H. Gell3, K. Pichlkastner3, G. Cichocki3, W. Desch4, W. Schappacher4, G. Korisek5, P. Arra a következtetésre jutottak, hogy a magnézium szint nem csak a laktát szinttel változott nagyon szoros összefüggésben, hanem az elért futóteljesítménnyel és az akadálypályán elért pontszámmal is.

A magnézium szintjének legkisebb változásával rendelkezô személyeknek volt a legnagyobb esélyük a legalacsonyabb futóidô és legnagyobb pontszám elérésére. A magnézium szint szembetûnô emelkedése vagy csökkenése nagymértékben függ a gyakorlat elvégzéséhez szükséges erôkifejtéstôl. A laktát és magnézium kölcsönhatásairól szóló adatok összegyûjtése során arra a következtetésre jutottak, hogy lehetséges alacsony pontszám elérése nagy erôkifejtéssel és alacsony pontszám elérése alacsony erôkifejtéssel.

Másfelôl úgy tûnik, hogy azoknak a személyeknek, akiknek alacsony a magnézium alapszintje, nagyobb az esélyük az alacsony pontszám melletti aránytalanul magas laktát szint emelkedésre, ez típusos az alacsony pontszámúaknál.

diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation

Diabetes nutrition & metabolism journal abbreviation of delta values values before exercise minus values after exerciseaverages, standard errors of means SEM and linear correlations with regression coefficients were software immanent, polynomial correlations have been calculated using Excel spreadsheets. All participants volunteered after being carefully informed about aim and risks of the study according to the Helsinki Charter. Average lactate values fig.