Clinical trials

Diabetes remission criteria, Remission Evaluation of a Metabolic Intervention in Type 2 Diabetes With Forxiga

Illness Knowledge Összefoglaló.

diabetes remission criteria

Bevezetés: Magyarországon a KSH szerint több mint 1 millió ismert cukorbeteg él. A diabetes karbantartásához elengedhetetlen a betegek tudásának, készségeinek és önhatékonyságának növelése és fenntartása. A legelterjedtebb diabetes-betegségismeretteszt a 23 kérdéses Michigan Diabetes Knowledge Test. Első 14 tétele általános tudást mér, például az ételek tápanyagtartalmával és a vércukorszint-változás okaival kapcsolatban.

diabetes remission criteria

További 9 kérdése az inzulinhasználatról szól. Célkitűzés: Célunk ennek a tesztnek a magyar nyelvű validálása, valamint összefüggéseinek vizsgálata szociodemográfiai és betegségváltozókkal.

Principal inclusion criteria 1. If subjects are female of childbearing potential, subjects must be negative on the urine pregnancy test and agree to abstain from coitus or use contraception during the entire study 3.

Módszer: Keresztmetszeti kérdőíves kutatásunkban a tesztcsomagotinzulint használó, 2-es típusú diabeteses beteg töltötte ki 84 nő, átlagéletkor: 59,67; szórás: 12,6 elsősorban online, betegszervezeteken keresztül. Eredmények: A betegségismeret-teszt belső konzisztenciája 0, ami elfogadható érték. A válaszadók a ketoacidosis fogalmát, az egyes ételek tápanyag-összetevőit és az elfogyasztott ételek vércukorszintre gyakorolt hatását illető kérdésekre tudták a választ a legkevésbé.

  1. Blood Glucose Measurement Latest Research Papers | ScienceGate
  2. Clinical Trials Register

A magyar teszt a szakirodalomnak megfelelő gyenge, negatív irányú összefüggésben áll az életkorral, és pozitív a kapcsolata az inzulinhasználat hosszával, valamint a napi vércukorszintmérés és inzulinbeadás számával. A betegségismeretet függetlenül egyedül a napi vércukorszintmérés mennyisége jósolta meg.

A teszt konvergens validitását mutatja gyenge, diabetes remission criteria szignifikáns összefüggése az egészségértést mérő Brief Health Literacy Screening kérdésekkel. Következtetés: A magyar nyelvű Diabetes Betegségismeret Teszt alkalmas a diabetesszel élők tudásszintjének felmérésére.

Principal inclusion criteria Patients must meet the following criteria for study entry: 1. Able and willing to provide written informed consent and to comply with the requirements of the study protocol 2.

Mintánkban a betegségismeret magas szintje az inzulint használók megfelelő edukációjával függhet össze. Ugyanakkor eredményeink felhívják a figyelmet a betegek diétával kapcsolatos magasabb szintű tudásának szükségességére.

Orv Hetil. Introduction: According to the Hungarian Central Statistical Office, more than 1 million diabetic patients live in Hungary.

Webinar: The International Consensus on Type 2 Diabetes Remission (11/16/21)

It is essential to enhance and sustain the knowledge, skills and self-efficacy of patients. Its first 14 items measure general diabetes remission criteria the nutritional value of food, and causes of change in blood glucose level.

Remission Evaluation of a Metabolic Intervention in Type 2 Diabetes With Forxiga

Its further 9 items are about insulin usage. Objective: To examine the reliability and the validity of the Hungarian version of DKT2 as well as its association with sociodemographic and illness-related variables.

Methods: In our cross-sectional quantitative study, patients 84 women, mean age: Results: The α coefficient for the test is 0. The mean of the correct answer rate a cukorbetegség kezelése forró kulcsban Problem areas for our patients included diabetes remission criteria ketoacidosis, the nutritional value of foods and the effect of foods on blood glucose level.

Clinical trials

The score of the Hungarian test — in accordance with the literature — correlates negatively with age, positively with the year of insulin-usage and with the number of daily insulin intake and of blood glucose measurement. Illness knowledge was independently predicted only by the number of daily blood glucose measurement.

diabetes remission criteria

The convergent validity of the Hungarian test is supported by its weak but significant association with Brief Health Literacy Screen questions.

Their high level of knowledge can be traced back to the speciality of the subjects as well as to the overall education of insulin users.

diabetes remission criteria

Nevertheless, our results draw attention to the necessity of enhancing the level of dietetic knowledge of patients.