A DIABETES MELLITUS DIAGNÓZISA ÉS KLASSZIFIKÁCIÓJA

Methods in diabétesz kezelésében. Budapest Retina Intézet - Kollégáink munkássága diabetesz témakörben

Bizonyos körülmények között mindkét eltérés együttesen fordulhat elô.

Kollégáink munkássága diabetesz témában

A cukorbetegség csak látszólag egységes kórkép, a számos típus besorolása, rendszerezése, azaz a diabetes mellitus methods in diabétesz kezelésében felosztása, ill. A diabetes mellitus diagnózisának és klasszifikációjának kritériumaként ma az Egészségügyi Világszervezet WHO ben közzétett ajánlását fogadják el világszerte 1. Az új diagnosztikai és klasszifikációs rendszert a Magyar Diabetes Társaság is átvette, az eredeti WHO útmutatás szöveghû magyar változatát a Diabetologia Hungarica methods in diabétesz kezelésében közzétette 2ill.

A jelenlegi áttekintés is ezen módszertani útmutató alapján készült. A WHO új ajánlását megjelenését követôen a hazai szakirodalomban többen kommentálták 4, 5, 6. Meg kell jegyezni, hogy az új diagnosztikai kritérium néhány részletével elsôsorban az emelkedett éhomi vércukor [IFG] meghatározással kapcsolatban még napjainkban is élénk irodalmi vita zajlik 7, 8, 9, Hasonlóképpen nincs még nyugvóponton az a kérdés, hogy éhomi, vagy terhelés utáni vércukorértékre alapozzuk-e a glukózintolerancia egyes kategóriáinak diagnózisát Nyilván ez vezette az IDF International Diabetes Federation Nemzetközi Diabetes Szövetség képviselôit, amikor a közelmúltban konszenzussal foglaltak állást a kialakult helyzettel kapcsolatban Ugyancsak az IDF foglalkozott a 2-es típusú diabetes aggasztó mértékû terjedésével, s egyre fiatalabb életkorban történô manifesztációjának gondjaival A diabetes mellitus diagnózisa Vércukor-meghatározás indokolt Klasszikus diabéteszes tünetek polyuria, polydipsia, más okkal nem megmagyarázható fogyás, pruritus vulvae, balanitis fennállása, ill.

Ez esetekben egyetlen vércukor-meghatározás eredménye diagnosztikus lehet, ugyanis ilyen esetekben a vércukor magas, s a vizeletben is cukor mutatható ki. Tünetmentes, veszélyeztetett egyének 1. Tünetmentes egyének esetén a diabetes kórisméjét sohasem szabad egyetlen kóros vércukorérték alapján kimondani.

[First experiences with Navilas® 577s micropulse laser in the treatment of diabetic maculopathy]

Követelmény, hogy ilyen esetben legalább egy további, más alkalommal történô, ismételt vizsgálat eredménye is kóros diabetes tartományába esô legyen. Epidemiológiai vizsgálatok céljára az éhomi vércukor-meghatározás önmagában megfelelô lehet; ha szervezési, vagy financiális lehetôségek lehetôvé teszik, az orális glukóztolerancia teszt OGTT elvégzése ajánlott. Egyedi esetekben mindig OGTT végzendô, melynek kapcsán az éhomi és a terhelés után 2 órával vett vérmintából határozandó meg a vércukor értéke.

Ez azt jelenti, hogy a klinikai gyakorlatban veszélyeztetett egyének szûrésekor az OGTT elvégzése ajánlott, de ennek során elégséges a 0. A kisméretû, hordozható, a cukorbetegek ellenôrzésére vagy önellenôrzésre használt vércukormérôk glukometerek mérési eredménye alapján a cukorbetegség kórisméjét megállapítani nem lehet.

  • Budapest Retina Intézet - Kollégáink munkássága diabetesz témakörben
  • Diabéteszes betegekben a húgyúti infekciók gyakoribbak, illetve súlyosabb kórlefolyás várható.
  • School diabétesz kezelésére
  • A DIABETES MELLITUS DIAGNÓZISA ÉS KLASSZIFIKÁCIÓJA - PDF Free Download
  • Kezelés diabetes mellitus 1 típusú történelem betegség

A vércukorértékek diagnosztikai kategóriáit a 2. A szénhidrátanyagcsere-zavar glukózintolerancia stádiumai Diabetes mellitus A diabetes mellitus, tekintet nélkül a háttérben álló ok ok ra, három szakaszra osztható: 1.

Hipoglikémia

A vércukor szérumból történô meghatározása csak akkor értékelhetô, ha a vörösvértesteket a levétel után azonnal elkülönítették, ellenkezô esetben a zajló glikolízis következtében megtévesztôen alacsony értékek nyerhetôk. A diagnózis megállapításához szükséges vércukor-meghatározás csak laboratóriumban történhet.

hunger például a cukorbetegség kezelésében

Károsodott glukózreguláció A károsodott glukózreguláció IFG - impaired fasting glycaemia [emelkedett éhomi vércukor] és IGT impaired glucose tolerance [csökkent glukóztolerancia] az anyagcsere köztes átmeneti állapota, a normális glukóz-homeostasis és a diabetes mellitus között. Ugyancsak gyakoribb e populációban elsôsorban az IGT-s egyének körében a cardiovascularis betegségek elôfordulása is.

Ennek elvégzésekor a 2 órás érték alapján az adott egyén lehet IGT-s, vagy diabéteszes is, de ez utóbbi két kategóriát csak az OGTT eredménye alapján lehet kimondani. Ha a 2 órás vércukorérték normális, IFG állapítható meg, s az egyén követése ajánlott.

Az új methods in diabétesz kezelésében helyességét a szakirodalom erôsen vitatja, s az egyelôre Európában nem terjedt el Az OGTT helyes kivitelezésének kritériumai: A vizsgálatot reggel, éhomra kell végezni, elôzetes minimum 8 10 órán keresztüli koplalást követôen. A vizsgálatot megelôzô napokban a terhelendô személynek átlagos fizikai tevékenységet kell végeznie. A vizsgálatot nyugalmi körülmények között, dohányzás és fizikai aktivitás mellôzésével kell lebonyolítani.

cukor cukorbetegség szövetségi kezelési ajánlások

A vizsgálat eredményét és értékelését esetleg befolyásoló tényezôk infekciók, gyógyszerhatások stb. A szénhidrát-anyagcsere kategorizálásához elégséges a terheléses vizsgálat 0. Egyéb klinikai és experimentális célok további idôpontokban történô vizsgálatot is indokolttá tehetnek. A diabetes mellitus klasszifikációja A jelenleg érvényes klasszifikáció etiológiai csoportosításra törekszik 3.

A diabetes klasszifikációja átlagos esetben nem okoz nehézséget. Mindig vannak azonban olyan esetek, ahol a klasszifikáció nehéz, de ebben az esetben sem szabad késlekedni a kezelés megkezdésével.

  • Hipoglikémia – Wikipédia
  • DOI:
  • Datolyaszilva, mint a cukorbetegség kezelésében
  • IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja
  • Artritisz cukorbetegség kezelésének

A cukorbetegség típus-meghatározása nem öncélú, mert a helyes klasszifikáció teremti meg értelemszerûen a korrekt terápia alapját. Inzulin nélkül ketoacidoticus coma, végül halál következik be. A kórkép általában klasszikus klinikai tünetekkel, zömében 35 éves kor elôtt manifesztálódik korábbi nomenklatúra: IDDM methods in diabétesz kezelésében, de az életkor alapján önmagában nem lehet a diabetes típusát megállapítani.

diabetes mellitus ppt

Az 1-es típusú diabetest a korai stádiumban autoimmun folyamat fennállását jelzô antitestek szigetsejt- anti-gad- tirozinfoszfatáz- vagy inzulin-ellenes antitestek kimutathatósága jellemzi Az 1-es típusú diabetes gyermekek és serdülôk esetén általában gyorsan napok alatt alakul ki, fiatal felnôttkorban ismeretesek azonban lassan kialakuló formák is, amelyeket latens autoimmun formaként latent autoimmune diabetes in adults, LADA írtak le.

Az hírek cukorbetegség kezelése 1 type típusú diabetesben szenvedôk egy részénél más autoimmun eltérések Basedow-Graves-betegség, Hashimoto-thyreoditis, Addison-kór is kimutathatók. Az 1-es típusú diabetesnek vannak olyan formái is, ahol a methods in diabétesz kezelésében nem ismert és nem mutatható ki autoimmun folyamat jelenléte sem.

Ezeket az eseteket idiopathiás 1-es típusú diabetes formaként jelölik. Ez a forma gyakrabban észlelhetô ázsiai, ill. Típusos esetben klasszikus tünetek nélkül, elhízáshoz társulóan, 35 év felett jelenik meg korábbi nomenklatúra: Az innováció a diabetes mellitus kezelésében 1. A 2-es típusú diabetes manifesztációja napjainkban egyre fiatalabb életkor felé tolódik el.

A fiatal felnôttkorban kezdôdô diabetes mellitus típus-meghatározásában 1-es típus, vagy 2- es típus klinikai és laboratóriumi adatok nyújtanak segítséget 4.

A diabétesz a magatartásorvoslás modell-betegsége, I. rész

Egyéb speciális diabetes-formák E csoportban a béta-sejt-mûködés genetikai zavarai MODYaz inzulinhatás genetikai zavarai, a pancreas exocrin állományának megbetegedéseihez társuló formák, endocrinopathiákhoz csatlakozó, gyógyszerek és kémiai anyagok kiváltotta, infekciókhoz társuló formák, ill.

A részletes felsorolás több táblázatot tesz ki, ezek megtalálhatók a Diabetologia Hungarica számában 8 Suppl 2: Gesztációs diabetes A gesztációs diabetes olyan, különbözô súlyosságú hyperglykaemiát okozó szénhidrátanyagcsere-zavar, amely elsô ízben a terhesség során kezdôdik, vagy kerül felismerésre.

Fogalma nem zárja ki annak a lehetôségét, hogy a glukózintolerancia már a terhesség elôtt is fennállt, csak korábban nem került kórismézésre.

A meghatározás nem tesz különbséget aszerint, hogy az állapot igényel-e inzulinkezelést, vagy sem, ill. A terhesek általános diabetes-szûrését a terhesség hetében indokolt elvégezni. A szûrést a 75 gramm glukózzal történô, standard oralis terhelés OGGT formájában kell lebonyolítani.

Gesztációs diabéteszesnek kell tekinteni azokat a terheseket, akik a WHO feltételei alapján diabéteszesnek, vagy IGT-s állapotúnak minôsülnek.

A szerzők - irodalmi adatok és saját tapasztalataik alapján - áttekintik a GDM ellátásának aktuális kérdéseit, kitérve a glukózanyagcsere terhesség alatti megváltozásának élettanára, a kórismézés lehetőségeire, valamint az étrendi és inzulinkezelés főbb szempontjaira.

Szülés után leghamarabb 6 héttel, általános esetben ennél késôbb, újabb OGGT végzendô, a reklasszifikáció céljából.

A reklasszifikációt elôsegítô OGGT eredménye lehet normális, de a terhelés utáni 2 órás érték alapján IGT, vagy diabetes is megállapítható. A gesztációs diabetesben szenvedô terhes methods in diabétesz kezelésében késôbb manifesztálódó diabetes szempontjából fokozott kockázatú egyénnek tekintendô akkor is, ha a reklasszifikáció során normális glukóztolerancia állapítható meg. A klinikai gyakorlatban a diabetes mellitus szûrésekor a 75 g glukózzal végzett oralis glukóztolerancia teszt OGTT végzendô.

A diabetes klasszifikációja terén a felosztás jelenleg etiológiai szemléletû, cukorbeteg kenyere a korábbi IDDM, NIDDM, s bevezették az 1-es és a 2-es típusú diabetes mellitus elnevezést. A klasszifikációs rendszerben külön szerepelnek még az egyéb speciális diabetes-típusok a béta-sejt mûködés genetikai zavarai, az inzulinhatás genetikai zavarai, a pancreas exocrin részének megbetegedéseihez társuló formák, endocrinopathiákhoz társuló diabetes, gyógyszerek és kémiai anyagok kiváltotta típusok, infekciókhoz társuló diabetes, az immungenezisû eredeti közlemény 4.

WHO: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Report of a WHO consultation. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus.

kukorica gyalog diabetes kezelésére

Geneva, Magyar nyelvû szöveghû fordítása: Diabetologia Hungarica 8 Suppl methods in diabétesz kezelésébenThe Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of the Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus.

Diabetologia HungaricaKerényi Zs. Diabetologia Hungarica 6:Winkler G. In: Válogatott fejezetek a methods in diabétesz kezelésében diabetológiából szerk. Medicina, Budapest, pp Halmos T. LancetGabir M.