Újabb bizonyítékok a sztatinok által indukált diabetes mellitusról

Sztatinok a cukorbetegség kezelésében,

Újabb bizonyítékok a sztatinok által indukált diabetes mellitusról Az újonnan jelentkező diabétesz incidenciája a sztatin típusától és dózisától is függ.

  • Az Ohio Egyetem kutatócsoportja egy középnyugati államokban működő magán egészségbiztosító társaság adatait elemezte.
  • Diabéteszkockázattal jár a sztatinkezelés

A veszély nem elhanya­golható, ám a sztatinok primer és szekunder kardiovaszkuláris prevenció­ban kifejtett előnyös hatásai így is felülmúlják a kockázatot. Postgraduate Medicine, A nagyobb sztatindózistól erőteljesebb hatás várható, ezért az új irányelvek az enyhén hiperdipidémiás populációra is kiterjesztik az ateroszklerotikus CV beteg­ségek prevencióját.

Kapcsolódó fájlok

Bár a sztatinok biztonságos szerek­nek tekinthetők, az újabb adatok alapján mellékhatásként újonnan fellépő cukor­betegség new onset diabetes mellitus, NODM jelentkezhet. Az NODM emelkedett incidenciája mögött álló mechanizmusok egyelőre nem pontosan tisztázottak, bár a sztatinok befolyásolhatják az inzulinszek­réciót és az inzulinrezisztenciát.

10 4 vércukor

Úgy tűnik azonban, hogy NODM veszélye csak a dia­bétesz szempontjából veszélyeztetett sze­mélyeknél áll fenn idősek, nők, elhízottak, metabolikus szindrómában, kardiológiai betegségben vagy magas vérnyomásban szenvedők. Az NODM incidenciáját be­folyásolja a sztatin típusa és dózisa is, pl.

cukorbetegség pótszabadság

Ennek el­lenére a sztatinkezelés előnyei több vizsgá­lat szerint meghaladják a veszélyeket. Pravastatin szedése esetén észlelték a leg­alacsonyabb incidenciát, ez nem sokban tért el a placebocsoportban regisztrált értéktől. Egy másik vizsgálatbana beválasztáskor 45—73 éves, nem cukorbeteg személyt követtek.

cukorbeteg receptek

Ez is megerő­síti azt a megállapítást, miszerint az NODM előfordulása ellenére a sztatinkezelés elő­nyei meghaladják annak kockázatait. Egy vizsgálatban az egyes sztatintípusokhoz társuló kockázat a következő sorrendben csökkent: atorvastatin 1,22rosuvastatin 1,18simvastatin 1, A fluvastatin és a lovastatin esetében nem észleltek a pla­cebótól szignifikánsan eltérő kockázatot. Úgy tűnik, hogy a nagy dózisok fokozott NODM-kockázatot hordoznak a közepes dózisokhoz képest.

Több mint 10 éves sztatinok a cukorbetegség kezelésében alapján a sztatinexpozíció az NODM gyakoribb előfordulásával társult HR: 1,33 ; nagyobb dózisok mellett 1, os, kisebbek mellett 1,os értéket kaptak.

A szerzők óva intenek attól, hogy idős nők számára nagyobb sztatindózisokat írjunk elő, emellett arra figyelmeztetnek, hogy a már sztatinkezelés alatt álló idősebb nők esetében rendszeresen ellenőrizni kell a vércukorszintet a potenciális mellékhatás korai felismerése végett.

Tetszett a cikk? Még nem regisztrált? Iratkozzon fel hírlevelemre!

Esetenként szük­ség lehet a sztatinkezelés mellőzésére is. Több vizsgálat alapján a sztatinok igen komplex mechanizmus révén vezethet­nek NODM kialakulásához, végeredmény­ben csökkentve az inzulinszekréciót vagy az inzulinszenzitivitást.

Egy másik vizsgálatban napi 10 mg, 20 mg, illetve 80 mg atorvastatin dózisfüg­gően csökkentette a LDL-K-t, ugyanakkor az inzulinszenzitivitás és a HbA1c-értékek diabétesz kezelésére németország fórum csökkentek a placebóhoz képest.

A különböző sztatinok eltérő módon befolyásolhatják a lipoprotein partikulumok méretét, és ez ad­hat magyarázatot arra is, hogy az egyes sztatinok szedése miért jár különböző NODM-kockázattal.

  • A sztatin- és aszpirinterápia jelentősége a kardiovaszkuláris események prevenciójában 2-es típusú cukorbetegségben Az, hogy a sztatinok szedése csökkenti a kardiovaszkuláris rizikót, ismert és igazolt.
  • A sztatinok cukorbetegséget okoznak

A sztatinok által indukált NODM továb­bi lehetséges magyarázataként kínálkozik a glükóz-protein transzporter 4 GLUT4 csökkent expressziója, az adiponektin koncentrációjának emelkedése, illetve az ubikinon CoQ10 koncentrációjának csökkené­se, de felmerült egyebek mellett az is, hogy a sztatinok a β-sejt-transzporterek gátlá­sával zavarják meg a glükózanyagcserét, késleltetik az ATP-termelést, proinflammatórikus vagy oxidatív hatásokat fejtenek ki, vagy gátolják a kalciumcsatorna-függő inzulinszekréciót.

Az ezzel foglalkozó vizsgálatok mind azt jelzik, hogy a sztatinok diabetogén hatása többféle kórélettani mechanizmussal valósul meg, amelyek vagy az inzulinszenzitivitás, vagy az inzulinfelszabadulás csökkenéséhez vezetnek. Mint említettük, nem minden sztatin vált ki egyformán NODM-et, ebből a szem­pontból az atorvastatin, a rosuvastatin és a simvastatin előnytelenebb, míg a lovastatin, a pravastatin és sztatinok a cukorbetegség kezelésében pitavastatin sem­leges vagy előnyös hatású. Sztatinok a cukorbetegség kezelésében a prediabéteszben, metabolikus szindrómában, CV betegségben, hiperlipidémiában vagy magas vérnyomás­ban szenvedők, valamint az elhízottak és az idősek.

Kiemelt oldalak

A sztatinkezelés megkezdése előtt hasznos lehet a cukorbetegség kockázati tényezőinek felmérése. Az eddigi adatok alapján a nagy kardiovaszkuláris kocká­zatú személyek sztatinkezelését nem kell felfüggeszteni, még NODM iránti hajlam esetén sem, mivel a sztatinkezelés kardio­vaszkuláris előnyei meghaladják az NODM rizikóját. Ha az NODM már kialakult, kedvezőbb hatású sztatinra, pl. Ha a koleszterin­kontroll gyengül, vissza kell állítani a koráb­bi sztatinkezelést, és azt antidiabetikummal is ki kell egészíteni.

Az ismertetés alapjául szolgáló közlemény: Chrysant SG. New onset diabetes mellitus induced by statins: current evidence. Postgraduate Medicine,DOI: Simonfalvi Ildikó.