Novelties from diabetology with cardiological concerns

Diabetes mellitus type 2 european guidelines

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest Summary The care of diabetic patients often needs tight collaboration between diabetologists and other medical specialists. Due to the cardiovascular complications of patients with type 2 diabetes the consultations between cardiologists and diabetologists are of great importance during the treatment.

The recently completed cardiovascular safety trials with novel, innovative antihyperglycaemic drugs provided important information for both cardiologists and diabetologists.

diabetes mellitus - Hungarian translation – Linguee

Nevertheless, the increased risk of hospitalization for heart failure in SAVOR with saxagliptin was not expected. Based on the results of cardiovascular safety trials, the preference of antihyperglycaemic drugs with cardiovascular benefits in Hungary at empagliflozine, liraglutide for treating type 2 diabetic patients was emphasized in several updated clinical guidelines. The novelties of these studies also highlighted the importance of collaboration between diabetologists and cardiologists.

A diabetológia és a kardiológia együttműködésének fontossága kézenfekvő a 2-es típusú diabéteszben szenvedők gondozásakor, miután ebben a diabétesztípusban a társuló kardiovaszkuláris kórképek ellátására gyakran van szükség.

Az elmúlt években zárult kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok számos kardiológiai vonatkozású diabetológiai újdonsággal gazdagították ismereteinket. Váratlan eredmény volt a SAVOR-vizsgálatban megfigyelt szívelégtelenség miatti hospitalizáció kockázatnövekedése.

Az eredmények nyomán a szakmai irányelvek megújultak, hangsúlyozva, hogy a kardiovaszkuláris előnnyel rendelkező anti­diabetikumok hazánkban végén: diabetes mellitus type 2 european guidelines, liraglutid preferálandók a 2-es típusú diabétesz antihyperglykaemiás kezelésében. Az új adatok ismét előtérbe helyezték a kardiológia és a diabetológia együttműködésének jelentőségét.

Bevezetés A cukorbetegek ellátása — elsősorban az idült szövőd­mények okán — gyakran a társszakmákkal történő kollaboráció keretén belül valósul meg. A diabetológia és a kardiológia együttműködésének fontossága kézenfekvő a 2-es típusú diabéteszben szenvedők gondozása terén, hiszen ebben a diabétesztípusban a cukor cukorbetegség lábkezelés kardiovaszkuláris kórképek sok gondot jelentenek.

Visszanézve az elmúlt két évtizedre nem lehet nem észrevenni, hogy a kardiológusok diabetológia iránti érdeklődése akkor élénkült meg, illetve a diabetológia és a kardiológia együttműködésének fontosságát hangsúlyozó vélemények akkor kerültek jobban előtérbe, amikor a szakirodalomban olyan közlemények láttak napvilágot, amelyeknek újdonsága, diabetes mellitus type 2 european guidelines meglepő eredménye a cukorbetegség kardiovaszkuláris szövődményeit a figyelem középpontjába helyezte.

Az elmúlt két évtizedet felidézve három ilyen közleményt lehet azonosítani.

 • Может ли он вернуться к основанию города и пройти через вуаль, отъединяющую историю от мифов и легенд Рассвета.
 • Aloe a cukorbetegség kezelésének
 • Cukorbetegség 2 típusú panaszok kezelésére
 • Огромное это пространство, покрытое перекатываюшимися дюнами, ограниченное по горизонту древними холмами, покорило .
 • A cukorbetegek vörös bab kezelése
 • A cukorbetegség kezelése a dió partíciók tinktúrájával
 • Pálinka és cukorbetegség
 • Точная природа нынешнего кризиса мне неизвестна, но три сенатора уже здесь, а остальные вот-вот Олвин не мог не улыбнуться тому, до какой степени события в Диаспаре и Лизе приняли один и тот же оборот.

Haffner és munkatársai ban, egy finn kohorsz prospektív vizsgálatával rámutattak arra, hogy a kórelőzményben infarktus nélküli cukorbetegek hétéves követése kapcsán a miokardiális infarktus gyakorisága kb. Ez az adat úgy vonult be a szakirodalomba, hogy a 2-es típusú diabétesz infarktusekvivalens koronáriabetegség-ekvivalens állapotnak tekintendő, ami diabéteszben a primer kardiovaszkuláris prevenció fontosságára utal.

Hypertension and nephrology

E közlemény további fontos adata, hogy a korábban miokardiális infarktust szenvedett cukorbetegek új miokardiális infarktusának reinfarktusának az incidenciája kb. Ez az adat a szekunder prevenció jól ismert fontosságát erősítette meg 1.

A közlemény megjelenése után számosan igyekeztek adatokat gyűjteni arra vonatkozóan, hogy a közlés újdonságnak számító adata megerősíthető-e, azaz a 2-es típusú diabétesz ténylegesen infarktusekvivalens állapotnak minősül-e, vagy sem 2, 3.

Ezen a téren a vita néhány éven belül elcsitult, és Haffner és munkatársai eredeti gondolata csak erős módosítással maradt érvényben, miután kézenfekvő, hogy a diabétesz szövődményei esetén a diabétesztartamnak igen nagy jelentősége van. Ma úgy tartjuk, hogy 2-es típusú diabétesz csak kb.

diabetes mellitus type 2 european guidelines ir étrend

Nissen és Wolsky ben megjelent közleménye 5 az előbb említett publikációnál sokkal nagyobb visszhangot kapott és hatósági előírások életbe léptetéséhez vezetett el. A szerzők a már évek óta orális antidiabetikumként használt, a tiazolidindionok hatástani csoportjába tartozó roziglitazonnal a sebek műtét utáni kezelés a cukorbetegség során metaanalízisükben azt igazolták, hogy a roziglitazonnal kezelt cukorbetegek körében vs.

A publikációt követő évben a gyógyszert Európában kivonták a forgalomból, az Egyesült Államokban diabetes mellitus type 2 european guidelines használatát erős megszorításokhoz diabetes mellitus type 2 european guidelines. Az igen éles hangnemű szakmai és sajtóbeli vitának nyilvánvalóan meghatározó szerepe volt abban, hogy ban az egészségügyi hatóság az Egyesült Államokban a gyógyszeripar számára előírást tett közzé, megadva azokat a követelményeket, amelyeket az új, innovatív antidiabetikumoknak a kardiovaszkuláris biztonságosság terén teljesíteniük kell 6.

diabetes mellitus type 2 european guidelines magas cukor tünete

Nyilvánvaló volt ugyanis, nem szabad megismétlődnie annak, hogy egy antidiabetikum kardiovaszkuláris kockázatot növelő hatására csak akkor derüljön fény, amikor azt már több éven keresztül, széles körben használták a klinikai gyakorlatban. Ez a tanulmány a nátrium-glükóz kotranszporter-2 SGLT-2 -gátló empagliflozin vs. A 2-es típusú diabéteszben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok jellegzetességei A 2-es típusú diabéteszben folytatott kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok hamar az érdeklődés középpontjába kerültek Az eredmények értékeléséhez azonban ismernünk kell ezeknek a vizsgálatoknak a felépítését, kivitelezését, statisztikai értékelését, a kimeneteli végpontok jelentőségét 8— A vizsgálatoknak vannak általánosnak mondható jellegzetességei: randomizált, kontrollált előírás szerint placebo-kontrollosprospektív, kettős vak, multicentrikus, multinacionális vizsgálatokról van szó, amelyeket 2-es típusú diabéteszben szenvedő, rosszabb anyagcsere-helyzetben lévő betegek körében végeztek.

A bevont betegek egy része az előzmények között már elszenvedett valamilyen kardiovaszkuláris eseményt, másik részük csak fokozott kardiovaszkuláris kockázatúnak minősült a kimutatható rizikófaktorok alapján.

[Covid and the diabetes mellitus] | pontplaza.hu

A betegek kisebb hányadában a vesefunkció mérsékelten vagy közepesen beszűkült volt, ami szintén fokozott kardiovaszkuláris kockázatot jelentett. Egyes tanulmányok olyan 2-es típusú cukorbetegek körében zajlottak, akik a beválasztást megelőzően akut koronária szindrómát szenvedtek el.

A bekövetkezett klinikai eseményeket szakértői bizottság validálta. A vizsgálatok többsége eseményvezérelt volt, ami azt jelenti, hogy akkor zárták a tanulmányt, ha az előzetes statisztikai becslés alapján megállapított számú klinikai esemény bekövetkezett. Más vizsgálatoknál ezen túlmenően minimális követési időtartamot is előre meghatároztak. Diabetes mellitus type 2 european guidelines tanulmányokat a hatóság előírása nyomán jellemző módon úgy tervezték, hogy a vizsgált készítmény placebóval szembeni non-inferioritását statisztikailag igazolni lehessen, ami szükséges és elégséges volt a kardiovaszkuláris biztonságosság megállapításához.

A vizsgálati szert az aktív ágon a gyógyszert, az összehasonlító ágon a placebót add on jelleggel, azaz zajló antidiabetikus terápia mellett alkalmazták, amiből adódik, hogy a placebocsoport is részesült antidiabetikus kezelésben.

Általános törekvés volt, hogy az aktív és az összehasonlító ág között ne legyen, vagy csak minimális nagyságú legyen a glykaemiás különbség.

Erre azért volt szükség, hogy az eseményrátát ne befolyásolja vagy csak minimálisan zavarja a két ág közötti esetleges glykaemiás különbség. Külön érdekesség, hogy ha a vizsgálatban az összehasonlító ágon aktív készítmény szerepelt, a hatóság előírta a placebo-kontrollos vizsgálat végzését is; ez történt a linagliptin esetében CAROLINA: linagliptin vs.

Kezdetben néhány vizsgálatot úgy terveztek, hogy az aktív ágon előnyt szuperioritást vártak. Később az vált általánossá, hogy statisztikailag először a non-inferioritást vizsgálták, s annak teljesülése után vizsgálták az esetleges szuperioritást is.

Novelties from diabetology with cardiological concerns

Elsődleges kimeneteli végpontként kardiovaszkuláris eseményeket összevontan értékeltek. Az ún. A 4-pontos MACE esetén az előzőek mellett még az instabil angina miatti hospitalizáció szükségessége szerepelt. Számos másodlagos végpontot is értékeltek, általában előre elhatározott prespecified alcsoport-analízisekre is sor került.

A SAVOR-vizsgálat eredményeinek megismerését követően minden vizsgálatban értékelték a szívelégtelenség miatti hospitalizáció alakulását is.

 • В этой невидимой, лишенной резонанса сфере он ждал, пока его просьба будет исполнена или отвергнута.
 • Trofikus fekélyek, az alsó végtagok kezelés során a diabetes
 • Hunger kezelés cukorbetegség 1
 • Все эти способы выражения красоты издревле существовали в Диаспаре, а на протяжении веков к ним прибавились еще и новые.
 • A cukorbetegség kezelésére szolgáló eszközök
 • Hin n cukorbetegség szöveges diagnosztika kezelés járványvédelmi
 • Type 1 diabetes and tachycardia
 • Более чем в миле от него и тысячью футов ниже располагалось небольшое круглое возвышение, к которому и было приковано сейчас внимание всего мира.

Napjainkban a CANVAS-vizsgálatban észlelt alsó végtagi amputáció jelentősége áll élénk szakmai vita kereszttüzében, a tisztánlátáshoz még nyilvánvalóan további adatgyűjtésre van szükség. A kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok általánosan jellemző vonásai közé tartozik az is, hogy egy megfigyelt hatás vagy mellékhatás patomechanizmusára az diabetes mellitus type 2 european guidelines tanulmány nem szolgáltathatott magyarázatot, tág teret engedve ezen a téren a feltételezéseknek és új, kisebb, ún.

diabetes mellitus type 2 european guidelines kezelés rejtett cukorbetegség

A 2-es típusú diabéteszben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok fontosabb eredményei Miután napjainkban új, innovatív hatástani csoport­ként az inkretintengelyen ható készítmények [dipep­tidilpep­tidáz-4 DPP4 -gátlók, glukagonszerű peptid-1 GLP1 -mimeti­ku­mok] és az SGLT2-gátlók jelentek meg 1. A — között lezárt és közölt 10 vizsgálat alapadatait a 2. B táblázat összegzi. Az antihyperglykaemiás hatás hátterében döntően az inzulinszekréció glükózdependens fokozása és a glukagonszekréció szintén glükózdependens gátlása áll.

A SAVOR-vizsgálat — noha az elsődleges végpont alakulása igazolta a saxagliptin kardiovaszkuláris biztonságosságát — a szívelégtelenség miatti hospitalizáció terén nem várt kockázatnövekedést dokumentált Ezt követően fokozott figyelemmel kísérték az új, innovatív készítményekkel kapcsolatban a szívelégtelenséggel kapcsolatos klinikai események alakulását.

A sitagliptinnel folytatott TECOS eredményei az adott készítmény biztonságosságát — beleértve a szívelégtelenség miatti hospitalizációt is — meggyőző módon dokumentálta Kardiovaszkuláris előny azonban egyik tanulmányban sem volt igazolható. SGLT2-gátlóval végzett vizsgálatok Az SGLT2-gátlók hatásukat renális támadásponttal fejtik ki, a glükóz-reabszorpciót gátolják a tubulusokban, minek következtében a glükozuria fokozódik, a vércukorszint csökken.

The correlation between cardiovascular disease and psychosocial factors including concomitant mental disorders as well as personality traits or the effect of social environment has been established in numerous studies aimed at investigating pathogenesis or various clinical endpoints.

A hatás inzulintól független. Az SGLT2-gátlók a hatékony vércukorcsökkentésen túlmenően a testsúlyt is redukálják, miután a glükozuriával kalóriavesztés is történik. Ezen túlmenően előnyös a vérnyomáscsökkentő hatás is, ami a diurézis növelésével, illetve a natriurézis fokozásával áll összefüggésben. A megfigyelt kardiovaszkuláris előny mögött leginkább a volumenváltozásokkal kapcsolatos összefüggéseknek tulajdonítanak jelentőséget Erre a lehetőségre diabetes mellitus type 2 european guidelines az is, hogy az előnyös változás rövid időn hónapon belül elég markánsan megjelenik.

A készítmények általában véve jól tolerálhatók, mellékhatásként — elsősorban nők esetében — a genitális mikotikus infekciók gyakoribb jelentkezését figyelték meg. Leírtak atípusos ketoacidózis-esetek előfordulását is.

diabetes mellitus type 2 european guidelines a kezelés során tüdőgyulladás cukorbetegség

Elérhetők a metforminnal fix kombinációik is.